HMS-policy og miljømål i NYG

NYG ønsker å bidra til bedre klima og miljø. Det er derfor viktig å involvere de ansatte i miljøarbeidet.

Internt skal vi

 • Aktivt øke kunnskapen og bevisstgjøring av miljøspørsmål hos alle ansatte
 • Bidra til et bærekraftig samfunn ved at vi er en kreativ og digital virksomhet, uten vareproduksjon, og at alt vi gjør leveres digitalt
 • Oppfordrer våre ansatte til bruk av kollektivtransport, og digitale møter
 • Være med å gjøre Norge mer miljøvennlig ved å være miljøfyrtårnsertifisert
 • Bidra med pengestøtte årlig til ideelle organisasjoner
 • Vurdere miljøaspektet ved innkjøp av varer og tjenester
 • Prioritere arbeidsmetoder som er skånsomme mot miljøet. Dette ved intern opplæring og bevisstgjøring
 • Påvirke våre samarbeidespartnere til å bli mer bærekraftige

Miljømål

Vi ønsker at vårt arbeid med Miljøfyrtårn skal inspirere ansatte, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

 • Virksomhetens ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Vi ønsker derfor at våre ansatte skal oppleve høy grad av trivsel og føle trygghet i arbeidsforholdet
 • Vi skal være en inkluderende bedrift der ansatte opplever takhøyde og at deres meninger blir tatt hensyn til
 • Vi ønsker å bli oppfattet som en miljøbevisst organisasjon
 • Vi følger kildesorterings-retningslinjene til bygget
 • Vi skal ha et bevisst forhold til miljøbelastning ved kjøp av varer og tjenester
 • Vi skal i all hovedsak være papirløse og benytte elektroniske løsninger.
 • Vi skal stimulere til at det tas miljøhensyn ved reiser i forbindelse med jobb og sosiale samlinger