NYG

Dette er NYG - en kreativ gjeng som skaper synlige resultater.

Vi jobber helhetlig og langsiktig med våre kunder for å styrke deres merkevare og konkurransekraft.

Rebranding av Feelgood

Feelgood er et folke­helse­kon­sept som har vokst frem til å bli Norges 3. største treningssenterkjede.

NYG fikk i oppdrag å rebrande hele konseptet.

En ny merkevare i hyttemarkedet

LY Hytta har satt en ny standard for moderne, kompakte hytter i det norske markedet. Med et mål om å bli en nasjonal aktør.

NYG har tenkt langsiktig med LY Hytta - helt fra starten.

Ny tid - behov for endring

I en bransje med ekstrem endringstakt tok "Kontorland" et strategisk valg om å øke sin satsning på skybaserte IT-løsninger. Kontorland-navnet gjenspeilet ikke lenger strategien og tjenestene.

Derfor ga vi bedriften et nytt navn: Easify. Se hvordan vi har jobbet langsiktig med selskapet.