Bredt
tjenesteområde

I NYG har vi seks ulike fagavdelinger med hver sin spisskompetanse på sitt fagfelt. Med dyktige prosjektledere og grundig gjennomtenkte strategier jobber teamene på tvers for å kunne levere det beste resultatet til våre kunder.